ALBERTO GAGO

Profesor no Departamento
de Economía Aplicada
da Universidade de Vigo
Alberto Gago
Facultade de Ciencias  Económicas e Empresariais

Universidade de Vigo

Campus As Lagoas-Marcosende

36310 Vigo, España

Tel: (+34) 986812519, Fax: (+34) 986812401

E-mail: agago@uvigo.es

Tel: (+34) 986812519

Fax: (+34) 986812401

E-mail: agago@uvigo.es