ALBERTO GAGO

Profesor no Departamento
de Economía Aplicada
da Universidade de Vigo
Alberto GagoGrao

        Réxime Fiscal da Empresa I
        Guía docente
   
        Réxime Fiscal da Empresa II
        Guía Docente
   

Posgrao

        Máster en Xestion do Desenvolvemento Sostible
        Guía Docente

   

Tel: (+34) 986812519

Fax: (+34) 986812401

E-mail: agago@uvigo.es