ALBERTO GAGO

Profesor no Departamento
de Economía Aplicada
da Universidade de Vigo
Alberto Gago
Alberto Gago é Catedrático de Economía Aplicada da Universidade de Vigo. Doutor en Economía pola Universidade de Santiago, foi Reitor da Universidade de Vigo e Presidente da Asociación Española de Economía Enerxética (AEEE). O seu  traballo de investigación está centrado nos  campos da fiscalidade internacional, modelos de reforma fiscal, imposición enerxético-ambiental e  reforma fiscal verde. Na actualidade dirixe o grupo de investigación REDE  da Universidade de Vigo

Curriculum Vitae


Tel: (+34) 986812519

Fax: (+34) 986812401

E-mail: agago@uvigo.es